Natuurreservaat Moosheide in de Senne

PDF

Avontuurlijke natuurroute
In de Moosheide kun je de diversiteit van het Senne landschap op kleine schaal ervaren buiten het militaire oefenterrein. De Moosheide is het grootste natuurreservaat in de Senne en ligt in de districten Gütersloh en Paderborn.

De Moosheide is een districtsoverschrijdend natuurgebied van bijna 450 hectare groot en ligt zowel in Schloss Holte-Stukenbrock als in Hövelhof.

Het landschap van de Moosheide wordt voornamelijk gekenmerkt door duinen, waterhoudende beekdalen, natte weiden en droge valleien (zandige droge weiden). Naast geïsoleerde stukken akkerland zijn er uitgestrekte dennenbossen en heidevelden. Deze laatste worden voornamelijk onderhouden door de kudde heideschapen van het Biologisch Station Paderborner Land.

In het natuurreservaat komen meer dan 450 verschillende plantensoorten voor, waaronder veel soorten van de Rode Lijst. Hiertoe behoren de ijsvogel, de boomleeuwerik, de grasmus, de oeverzwaluw, de rugstreeppad en de zandhagedis.

Een natuurpad informeert bezoekers op 21 stations over het natuurgebied. De noordelijke lus van de Ems Adventure World naar de bron van de Ems en terug vormt het Ems Adventure Trail, terwijl de zuidelijke lus de heide is.

De heide is ontstaan door begrazing en ploegen. De bewoners van de Senne droegen de heide met een deel van de ondergrond als zogenaamde plaggen naar hun stallen om hun vee in de winter van stro te voorzien. Deze werden later over de kale akkers uitgestrooid als een goede meststof. De kale grond die door het ploegen werd achtergelaten, raakte door stuiven en uitspoelen echter steeds verder uitgeput van voedingsstoffen, zodat er zich nauwelijks heidevegetatie kon vestigen.

De stuiven op de zandgrond leidden tot een ander bijzonder kenmerk van het prachtige alpenweidelandschap: er ontstonden binnenduinen, die tot de oudste binnenduinen van Noordwest-Duitsland behoren. In het gebied van het militaire oefenterrein zijn stuif- en duinvorming nog steeds actief; in andere gebieden van de Senne werd dit tegengegaan door bebossing met dennenbomen. Blow-out basins, d.w.z. de gebieden waar het duinzand vandaan komt, zijn depressies waarin zich in de loop der tijd vijvers en moerassen (regenwatermoerassen) hebben gevormd.

Hierdoor is in de Senne een open, maar structureel rijk landschap ontstaan, dat een belangrijke habitat vormt voor zeldzame planten en dieren vanwege de bijzondere eigenschappen die elders zelden voorkomen.

.

Info

Algemene informatie

  • Parkeergelegenheid beschikbaar

  • Bushalte beschikbaar

Betalingsmogelijkheden

Gratis toegang

Social Media

Author

Stadtmarketing Schloß Holte-Stukenbrock
I. Heidotting

Nearby

Stadt Schloß Holte-Stukenbrock
Rathausstraße 2
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
© Teutoburger Wald Tourismus / P. Koetters

Het lijkt erop dat u Microsoft Internet Explorer gebruikt als uw webbrowser om toegang te krijgen tot onze site. </ P >

Om praktische en veiligheidsredenen raden we u aan een actuele webbrowser te gebruiken, zoals Firefox, Chrome, Safari, Opera of Edge. Internet Explorer geeft niet altijd de volledige inhoud van onze website weer en biedt niet alle benodigde functies.