Gymnasium Theodorianum en de theologische faculteit Paderborn

Pdf

Kerk
Auf den Spuren Dietrichs von Fürstenberg
In het jaar 1580 waren de jezuïeten van de kapittel naar Paderborn gehaald voor het re-katholiseren van de stad en het bisdom. De voormalige prinsbisschop
Dietrich von Fürstenberg, de belangrijkste vertegenwoordiger van de tegenreformatie van Paderborn, stelde hen verantwoordelijke voor het religie-onderwijs aan de oude domsschool, die destijds het „Gymnasium Salentianum“ heette. Tussen 1596 en 1605 bouwden de jezuïeten een nieuw conventiegebouw en een nieuwe kerktoren, die ook na het afbreken van de oude kerk zijn functie behield. Deze bouwwerken vormen tegenwoordig de theologische faculteit naast de voormalige jezuïetenkerk, de huidige Marktkirche.

In 1612 drong Dietrich („Theodor“) von Fürstenberg aan op een nieuw gebouw voor de school “am Kamp”, die hij zelf tot het „Gymnasium Theodorianum“ omdoopte en nog altijd bestaat. De statige kerktoren, die boven het bouwwerk uitsteekt en samen met de dom als een belangrijk, van veraf zichtbaar, herkenningsteken van Paderborn geldt, herbergt ook de sterrenwacht van het jezuïetencollege.

Dietrich von Fürstenberg was ook degene die in 1614 de eerste universiteit van Paderborn oprichtte. Deze bestond uit twee faculteiten, de theologische en de filosofische faculteit. Leraren en docenten bestonden vanzelfsprekend uit jezuïeten. Een jaar na de oprichting verkreeg de universiteit van paus Paul V en keizer Matthias het promotierecht en andere privileges, die traditionele universiteiten zoals Heidelberg en Tübingen ook hadden.

Goed om te weten

Openingstijden

Het Gymnasium Theodorianum en de theologische faculteit zijn alleen van de buitenkant te bezichtigen.

Algemene informatie

  • Bushalte beschikbaar

In de buurt

Vertrek
Gymnasium Theodorianum en de theologische faculteit Paderborn
Kamp 4-6
33098 Paderborn
© Teutoburger Wald Tourismus / P. Koetters