© Bad Driburger Touristik GmbH

Stromen - Gps-pad "Auf Gräflichen Spuren"

  • DUMMY

Ten zuiden van de Bad Driburger Golfclub loopt een stroom die uitmondt in de Aa en Nethe. Bij “Water” in Bad Driburg denk je meestal aan de mineraal-, thermaal- en warmwaterbronnen. De talrijke kleine stromen die ontspringen in het Eggegebergte worden echter vaak over het hoofd gezien – ondanks hun ecologische rol. Die stromen in het middelgebergte verlopen afwisselend met snelle en trage stromingen. Bij snelle stroming worden sedimenten afgevoerd die bij trage stroming opnieuw worden afgezet – vooral in meanders. Zo verandert het verloop van een beek in het middelgebergte voortdurend en ontstaan er nieuwe biotopen voor dieren en planten (die van beken afhankelijk zijn). De schuwe waterspreew is een typische bewoner van natuurlijke beken en wordt alsmaar zeldzamer. Zuiver en zuurstofrijk water is van groot belang voor de vogel aangezien zijn voedsel – waterinsecten – een biotoop van goede kwaliteit nodig heeft. Vandaag zijn de oevers van de meeste beken jammer genoeg rechtgegraven. Dat beschadigt de dynamiek aanzienlijk en vele stromen lopen daardoor steeds rehtlijniger. Het water stroomt bijgevolg veel te snel weg. Sedimenten worden meteen afgegraven en kunnen zich nergens afzetten waardoor een belangrijke en typische biotoop uit het middelgebergte verloren gaat. Bad Driburg ligt in het oosten van het Eggegebergte. Aan die kant stromen de beken via de Diemel, Nethe en Emme naar de Weser. Aan de westelijke kant monden de beken uit in de Rijn. Het Eggegebergte vormt de waterscheiding tussen Rijn en Weser, het Teutoburgerwoud vormt de waterscheiding tussen Weser en Ems.

 

Op de kaart

DUMMY

Deutschland


Deze kaart maakt gebruik van Google Maps. De privacybeleid van Google zijn van toepassing.


Wat wilt u als volgende doen?