© Kulturland Kreis Höxter, c/o GfW im Kreis Höxter mbH

Belevingsstation 12: De Diemel - een door de mens getransformeerd leefgebied

  • Warburg

Hier geht es zur Hörgeschichte.

Er zijn verschillende levensgemeenschappen langs een waterloop. De verspreiding van de soorten is afhankelijk van hun specifieke milieueisen, bijvoorbeeld de watertemperatuur, het zuurstofgehalte en de aanwezigheid van geschikte paaigronden.De Diemel boven Warburg behoort tot de vlagzalmstreek. Naast de vlagzalm als geleidevissoort komen bruine forel, molenaarsvis, beeklamp of minnow voor. Kenmerkend voor de vlagzalmstreek zijn een hoog zuurstofgehalte en temperaturen die niet boven de 15°C stijgen. De rivierbedding is vaak rotsachtig en wordt door de hoge stroomsnelheid afgewisseld met grindbanken. De grindbanken spelen een belangrijke rol omdat zij de belangrijkste broedplaats zijn voor de meeste vissen in het vlagzalmgebied: zij leggen daar hun eieren als zogenaamde "substraatkwekers".Een blik op de diemel laat zien dat deze beschrijving boven Warburg niet of slechts gedeeltelijk waar is. Hier werd de rivier afgedamd om de waterkracht te gebruiken voor de productie van energie. Door de tragere stroomsnelheid neemt het zuurstofgehalte en de sleepkracht van het water af, terwijl de temperatuur tegelijkertijd stijgt. In het achterste gedeelte van de stuw lijkt de Diemel dus meer op een laaglandrivier met een soortenspectrum dat hier van nature niet zou voorkomen.

Op de kaart

34414 Warburg

Deutschland


Deze kaart maakt gebruik van Google Maps. De privacybeleid van Google zijn van toepassing.


Wat wilt u als volgende doen?